To nye medlemmer af bestyrelsen i Lemvig Sejlklub

På Generalforsamlingen i Lemvig Sejlklub den 29. november 2017 blev der foretaget to nyvalg.

Nyvalgt blev:

                                                              Per Olesen

Per har dyrket sejlsport gennem mange år i Lemvig Sejlklub , først i surfafdelingen, og senere i sejlbåd, både som tur- og kapsejler. Per blev valgt til næstformand og sekretær, og har derved plads i Forretningsudvalget sammen med kasserer Kai Werner Hansen og formand Bo Ravn.  Per arbejder som skoleleder på Ramme Skole.

                                             Kaija Jumppanen Andersen

Kaija har haft sejlsport som fritidsinteresse i Lemvig Sejlklub gennem de seneste 4 år,  startende  som elev på Voksensejlerskolen. Vandaktiviteterne er senere blevet udbygget til også at omfatte deltagelse i kapsejlads  for kølbåde ombord på een af klubbens IFére. Kaija blev valgt til formand for arrangementsudvalget.  Til daglig arbejder Kaija som kysttekniker på Kystdirektoratet.

Per Olesen og Kaija Jumppanen Andersen afløser Kristian Kristensen og Niels Kjærgaard der efter hhv. 10 år og 24 år ønskede at afgive deres poster i bestyrelsen.

Lemvig Sejlklub ønsker de to nye bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og velkommen til arbejdet i bestyrelsen.