Forældreopbakning og socialt samvær

Som forældre til en ny jollesejler kræves ingen forudgående sejlererfaringer, trænerholdet vil introducere og vejlede nye forældre i de praktiske basis opgaver.

Vi sætter stor pris på at forældrene støtter op om sejlernes aktiviteter, da alt arbejde i klubben foregår på frivilligt basis.
I den første tid børnene sejler, har de brug for hjælp, når jollen skal rigges til, sættes i vandet, tages op og vaskes/skylles af.
Særligt i starten er det vigtigt for børnene at vide at mor eller far venter inde på havnen, da det skaber tryghed.
Når først sejlerne er kommet igang, har lært hinanden at kende og har fået styr på deres grej, kan forældrene som regel træde mere i baggrunden i forbindelse med træning.

Der er altid brug for praktisk støtte i forbindelse med afvikling af træning, samt stævner og lejre.
Det forventes til stævner at hver sejler minimum har en forældre med.
Opgaver kan være at trække trailer med jollegrej og følgebåde til stævner og lejre.
Organisationstalent samt lidt fingersnilde til småjobs etc. er altid velkomment.

Vi tilstræber at få skabt et miljø, hvor forældrene finder sig godt tilrette imens deres børn er på vandet. Der kan være kaffe på kanden, socialt hygge og frivillige småopgaver til at få tiden til at gå med.

Vi opfordrer forældrene til, at sejlerne får noget solidt at spise hjemmefra inden træningen, så de er klar til de 3 timers aktiviteter, på dette tidspunkt på dagen.

Er du i tvivl om noget, spørg da endelig træner teamet, de er der for at alle skal have en god oplevelse.

Madordning

Jolleafdelingen har en fast madordning, hvor sejlerne og deres familier efter tilmelding, kan spise sammen efter endt træning. Det giver et godt socialt sammenhold blandt børn, unge og forældre på tværs. Samtidig er det rart at vide, at om onsdagen behøver man ikke stå med aftensmaden derhjemme, hvis hele familen er tilmeldt.
Der spises ca. kl 20.00 efter endt træning og oprydning.
Der betales et fast beløb (pt. 250,-)pr. deltager for forårsæson og igen (pt. 250,-) for efterårssæsonen. Der er ca. 9-10 måltider i hver del sæson.
Det er god simpel mad, så som “boller i karry”, “supper”, “mørbrad gryde” osv.

Hang Out weekend

Læs om CAMP FOR HELE FAMILIEN – som er her fra LEmvig Sejlklub