Forældreopbakning og socialt samværd

Som forældre til en ny jollesejler kræves ingen forudgående sejlererfaringer, trænerholdet vil introducere og vejlede nye forældre i de praktiske basis opgaver.

Vi sætter stor pris på at forældrene støtter op om sejlernes aktiviteter da alt arbejde i klubben foregår på frivilligt basis.
I den første tid børnene sejler, har de brug for hjælp, når jollen skal rigges til, sættes i vandet, tages op og vaskes/skylles af.
Særligt i starten er det vigtigt for børnene at vide at mor eller far venter inde på havnen, da det skaber tryghed.
Når først sejlerne er kommet igang, har lært hinanden at kende og får styr på deres grej, kan forældrene som regel træde mere i baggrunden i forbindelse med træning.

Vi opfordrer dog til at sejlerne har fået noget solidt at spise hjemmefra inden træningen, så de er klar til de 3 timers aktiviteter på dette tidspunkt på dagen.

Der er altid brug for praktisk støtte i forbindelse med afvikling af træning, samt stævner og lejre.
Organisationstalent, bil og lyst til at køre en trailer med joller/følgebåde til stævner og lejre, samt lidt fingersnilde til småreparationer af joller etc. er altid velkomment.

Er du i tvivl om noget, spørg da endelig træner teamet, de er der for at alle skal have en god oplevelse.

Madordning

Jolleafdelingen har en fast madordning, hvor sejlerne og deres familier efter tilmelding kan spise sammen efter endt træning. Det giver et godt socialt sammenhold blandt børn, unge og forældre på tværs. Samtidig er det rart at vide at om onsdagen behøver man ikke stå med aftensmad hjemme, hvis hele familen er tilmeldt.

I praksis betyder det at for de personer som har tilmeldt sig madordningen, at der er aftensmaden sikret hver onsdag i klubben.
Der spises ca. kl 20.00 efter endt træning og oprydning.
Der betales et fast beløb (pt. 250,-)pr. deltager for forårsæson og igen (pt. 250,-) for efterårssæsonen. Der er ca. 9-10 måltider i hver del sæson.
Det er god simpel mad, så som “boller i karry”, “supper”, “mørbrad gryde” osv.