Velkommen

Lemvig Sejlklub er en stor, aktiv klub, der arbejder for at samle alle sejlere – motor såvel som sejl – joller og surfere – i et fællesskab både i Lemvig Marina og Lemvig Havn.
Vores dør er åben, da vi ønsker at byde alle velkommen – også besøgende og gæstesejlere, der kan få glæde af vores fantastiske klublokaler.
Vil du vide mere, klik på et menu-punkt øverst!

Kapsejlads – Kølbåde

DH 2024

I 2024 udgaven af DH, er der lavet nye modeller for beregning af modstand for forskellige typer af propeller og drev.

Man har nu mulighed at beregne på foldepropeller, vridbare propeller eller fast propeller. Der skelnes også mellem antal blade som er enten 2 eller flere. Til valg af drev skelner man mellem lejebuk, sejldrev, skeg og udskæring (se detaljer her https://dh.websejler.dk/da/propeltypePf).

De nye beregninger vil i de fleste tilfælde medføre en lidt højere modstand og dermed et lidt højere GPH mål.

Det er også blevet muligt at beregne for både med to propeller.

De gamle propeller typer vil blive udfaset i 2026 og sejlerne har dermed en periode på to år til at få opdateret propeller typen. For at få opdateret sit målerbrev skal man tage et billede af hele både fra siden, et nærbillede af drev og propeller fra siden og bagfra. Hvis det er en folde-propeller, så sørg for at blade er foldet ud – læs mere på https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/maaler/billeder-af-baad
Billederne sendes til websejler@sejlsport.dk – husk at oplys bådtype og sejlnummer (og gerne certifikatnummer).

Hvis der ikke er modtaget ny information inden 2026, så vil propeltypen blive sat til ”Ingen propel”.

Klassebåde vil automatisk blive opdateret og det er derfor ikke nødvendigt at indsende billeder, med mindre at man har et andet drev end standard.