Velkommen

.

Lemvig Sejlklub er en stor, aktiv klub, der arbejder for at samle alle sejlere – motor såvel som sejl – i et fællesskab både i Lemvig Marina og Lemvig Havn

Vores døre er åbne, da vi ønsker at byde alle velkommen – også besøgende og gæstesejlere, der kan få glæde af vores fantastiske klublokaler.

Vil du vide mere, klik på én af “knapperne”:

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 26. november 2021 og det er blevet hverdag igen.

Der var mødt godt 30 medlemmer – og der var kaffe og snak bagefter.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der kan læses HER.

REGNSKAB
Kassereren gennemgik regnskabet, der kan ses HER.

Budgettet for næste år blev kommenteret og derefter blev kontingentet fastsat til at være 20 kr. højere for hver kategori.

INDKOMNE FORSLAG
Under indkomne forslag blev bestyrelsens forslag om en tilføjelse til vedtægternes §11 (der blev vedtaget på sidste års generalforsamling, men hvor den ekstraordinære generalforsamling blev udsat) vedtaget med alle stemmer for:

§11, stk. 7.
I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv frem til næste generalforsamling.”

Dette er nu ført ind i klubbens vedtægter, der kan ses HER.

60+-gruppen havde fremsendt 3 forslag til generalforsamlingen, der alle blev gennemgået og drøftet.

1). Gennemrenovere toiletter ved indgangen til nogle større og mere gengøringsvenlige rum. Evt. inddrage det ene af toilet med bad fra udvendig indgang. Handicap toilet? Der bør være to toiletter i tilknytning til øvrige lokaler i klubhuset.
Motivering: De nu eksisterende to små toiletter er absolut ikke tidssvarende og desuden meget vanskelige at rengøre. De skal servicere vore gæster, vore medlemmer i det daglige samt være egnede og i fin stand, hvor klubhuset rummer større forsamlinger på f.eks. 60-90 spisende.

2). At der etableres en rengøringsordning, der i grundighed og hyppighed svarer til brugen af klubhuset af gæster og medlemmer – specielt køkken og toiletter. Eventuelt med professionelt hjælp.
Motivering: Klubhuset bruges dagligt, især i sommerhalvåret af rigtig mange medlemmer. Herudover bruges det at gæstesejlere. I vinterperioden udlejes det til diverse fester. Såfremt vi ønsker af fastholde denne brug af huset (og det gør vi naturligvis), må vi sørge for, at det fremstår ordentligt rengjort. Det er ikke tilfældet i øjeblikket.

3). Det foreslås, at bestyrelsen fremover via mail eller på hjemmesiden oplyser medlemmerne om større beslutninger med begrundelse.
Motivering: Vi ”almindelige” medlemmer har været udsat for, at vi har måttet læse i avisen, hvad bestyrelsen har besluttet, hvilket ikke er i orden. Større beslutninger som byggeri, ombygninger og køb af nye både samt andet dyrt udstyr bør være bredere kendt af klubbens medlemmer – evt. som generalforsamlingsbeslutninger.   

Alle 3 forslag blev taget op af bestyrelsen, der lovede at gøre noget ved det.

VALG
Kassereren ønskede ikke genvalg og i stedet blev Laura Hillersborg valgt.
Næstformand/sekretær Kaija Jumppanen Andersen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Louise Kobberholm valgt.
Formand for Surfudvalget Kurt Jeppesen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Martin Bach valgt.
Formand for Arrangementudvalget Lars Svendsen, der var afløst af 1. suppleant Anders Meyer, ønskede ikke genvalg og i stedet blev Michael Damsgaard valgt.

EVENTUELT
Under eventuelt blev Årets Lemvig Sejler Pokal uddelt til Søren Bruun. Se motiveringen HER.

Til sidste takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres perioder i bestyrelsen.

Årets Lemvig Sejler 2021

Et tradition hvert år ved generalforsamlingen i Lemvig Sejlklub er at uddele prisen som Årets Sejler med tilhørende vandrepokal. Der er hvert år heldigvis mange som er med i opløbet om at få titlen. Det betyder, at rigtig mange i løbet af sæsonen har gjort sig fortjent til titlen. Det er så Bestyrelsens lod at beslutte hvem der skal udnævnes til  Årets Sejler i Lemvig Sejlklub.

På seneste Bestyrelsesmøde valgte vi ”Årets Sejler” blandt flere gode kandidater.

”Årets Sejler” er en slags ”fortjenstmedalje” for en ekstraordinær indsats overfor Lemvig Sejlklub.

I år har vi valgt medlem nr 179:

Pokalen gives til en mand med et roligt og venligt gemyt. Altid hjælpsom uanset om det er smedearbejde, hjælp med kraner eller alt muligt andet. Han har været instruktør i sejlerskolen de sidste 3-4 år og er med sit rolige gemyt en meget vellidt instruktør. Også selv når han sejler eleverne på grund på vej hjem fra Thyborøn i mørke. Manden er selvfølgelig….

Søren Bruun. Tillykke.

Søren Bruun blev i øvrigt Æresmedlem af kranen i 2015. Læs her.

Flemming Ertbølle Madsen
Formand
Lemvig Sejlklub

Søren har fået overrakt pokalen af Formanden
og her har han fået den lille følgepokal