Velkommen

Lemvig Sejlklub er en stor, aktiv klub, der arbejder for at samle alle sejlere – motor såvel som sejl – i et fællesskab både i Lemvig Marina og Lemvig Havn

Vores døre er åbne, da vi ønsker at byde alle velkommen – også besøgende og gæstesejlere, der kan få glæde af vores fantastiske klublokaler.

Vil du vide mere, klik på én af “knapperne”:

3. aftenkapsejlads

blev gennemført tirsdag aften som den tredje i en serie på 8 aftenkapsejladser.

Banen var en op-ned bane med halvvind til bøje 5 i Gjeller Krog, kryds til bøje 3 ved Follup Odde og plat læns tilbage til bøje 5. Herfra kryds til bøje 3, plat læns til bøje 5, kryds til bøje 3, plat læns til bøje 5, hvorfra der var kryds i mål. Løb 1 gik dog i mål en omgang tidligere. Løb 1 sejlede således 5,60 sømil, medens de øvrige både sejlede 7,5 sømil.

Starten gik i en frisk østlig vind, der øgede lidt længst ude på fjorden. Vinden flovede dog lige så stille, som der var meldt. Til gengæld var den drilsk og stod i striber med masser af små vindspring, ligesom der ikke var den samme vind på hele banen. Men temperaturen var helt sommerlig, så der blev svedt lidt over anstrengelserne.

Der deltog 16 både i sejladsen, og bagefter blev der serveret mørbradgryde med ris.

Se Resultatet her
Se den samlede stilling her

Rudi Bekker optog nogle videoklip og nogle fotos, som man kan se her på dette link.

Indkørsel af bådvogne

Vinterplads / Bådhaller
Som det fremgår af klubbens hjemmeside under Vinterpladser vil oprydning på vinterplads samt indkørsel af de tomme vogne blive foretaget den sidste onsdag i maj hvert år kl. 16:30. Her skal alle, der står i og udenfor hallen møde op, idet alle vogne denne dag køres ind i hallen, således området ser pænt og ryddeligt ud.

D.v.s. at det er onsdag den 25. maj 2022 kl. 16:30.

Vi begynder at køre vognene ind kl 13:30, da det tager lidt længere tid.

Marinaen:
Vi henstiller til, at hovedkajen kun anvendes til rigning og “læsning” af bådene og ikke til ”parkering”. Så snart man er færdig med sit ærinde, bedes båden sejlet over på sin faste plads, eller ilandsat.

  • Når du kører båden over til kranen bedes du køre med uret rundt om klubhuset, når båden er på.
  • Når du sat masten på, bedes du straks flytte båden væk fra mastekranen, så andre kan komme til.
  • Kæden ved dæmningen ud for Roklubben skal aflåses ved hver ENESTE gennemkørsel. Vi er trætte af, at modtage klager fra beboere på feriecentret om, at kæden ikke bliver låst og biler kører over. Adgangsvejen er KUN til båd- og mastetransport – og ikke engang ”følgebiler”.

Med venlig hilsen
Haludvalget