Alle indlæg af Knud Kristian Wrist

Klubmesterskabet afgjort

Den 8. og sidste aftenkapsejlads blev afviklet tirsdag aften. Der var en frisk vind fra syd og der blev valgt en op-ned-bane mellem bøje 6 i Gjeller krog og nordafmærkningen ved Østhavnen.

Løb 1 skulle sejle 1 omgang svarende til 3,8 sømil (7 km) og de øvrige skulle sejle 1½ omgang svarende til 5,6 sømil (10 km).

Med de mange aflysninger i baghovedet valgte sejladsudvalget at lægge banen ud fra det aktuelle vejr kl. 16:45. De forskellige vindprognoser forudsagde, at vinden ville være drejet i SSW kl. 18 og øge til 8-10 m/s og at den kl. 19 ville dreje yderligere mod W. Som det fremgår af kurverne fra klubbens vindmåler i aftes, så kom vejr-ændringen lidt tidligere. Det var tydeligt, at den nye vindretning og – styrke slog igennem mindre end 5 minutter efter sidste start, d.v.s. kl. 17:45.

9 både havde valgt at sejle ud og samtlige både udgik, da de passerede havnehullet på vej tilbage fra bøje 6.

Efter sejladsen deltog ca. 60 sejlere i fællesspisning, hvor menuen var Slagter Mortensens skipperlabskovs. Efter spisningen foretog sejladsudvalget præmieuddeling:

Foto: Elina Maslo

Du kan se den samlede stilling efter 8 sejladser med 3 fratrækkere her.

Årets sidste sejlads for kølbåde er allerede nu på lørdag, hvor årets Afslutter afvikles. Læs mere her.

Efterårs- og vintersæsonen i J/70

Kære alle

Tak for det store fremmøde til informationsaftenen i sejlklubben om den kommende vintersæson i J70. Der er dejligt at se den store interesse. Der bliver 5-6 hold

Vi starter op søndag d. 24. september kl. 10. med efterfølgende frokost. Vær klar til at gå på vandet kl. 10! Vi skal helst nå 6 kapsejladser på to timer. Mød i god tid, hvis du har behov for at låne klubbens sejlertøj eller en redningsvest. Sikkerheden er i højsædet, og der vil altid være mindst én RIB på vandet.

Vi sætter holdene på dagen og mikser erfarne og nye sejlere, så alle får en god oplevelse.

Vi glæder os til at se jer.

De bedste J70-hilsner fra udvalget

7. sejlads om klubmesterskabet

blev afviklet tirsdag aften. Der var en jævn vind fra nord og der blev valgt en op-ned-bane mellem bøje 5 i Gjeller krog og nordafmærkningen ved Østhavnen.

Løb 1 skulle sejle 1½ omgang svarende til 5,7 sømil (10,5 km) og de øvrige skulle sejle 2 omgange svarende til 7,6 sømil (14 km).

Vinden faldt lidt på sidste kryds fra Østhavnen og i mål. Der deltog 16 både i sejladsen med ca. 65 sejlere ombord.

Temperaturerne var gode for årstiden og sejlerne sad i mørke udenfor ved klubhuset efter sejladsen og nød en ristet pølse fra grillen.

Næste tirsdag afvikles årets sidste aftenkapsejlads og traditionen tro vil der være Skipperlabskovs fra Slagter Mortensen.
Den enkelte skipper tilmelder antal personer, der ønsker at spise med.
Tilmelding senest søndag kl 20:00 til MAIL eller SMS til 20248740. Skriv bådnavn og antal.
Prisen er som det plejer: 100kr pr. kuvert.

HUSK: Første start er kl 17:30 !

Du kan se resultatet af sejladsen her.

Du kan se den samlede stilling efter 7 sejladser med 2 fratrækkere her.

Informationsmøde om efterårs- og vintersæsonen i J/70

For alle som har lyst til at sejle J/70 i efterårs- og vintersæsonen. Sidste vinter deltog ca. 12-15 sejlere, hvor vi sejlede 36 sejladser på korte op/ned-baner tæt på byen. Med den rigtige påklædning er det ikke koldt, og der er altid en RIB på vandet som sikkerhed. Efter sejladserne var der fællesspisning i klubhuset. Et utrolig hyggeligt arrangement. Kom og hør mere og vær med i planlægningen af den kommende sæson:

Onsdag d. 13. september kl. 20 i sejlklubben.

Har du ikke mulighed for at komme denne aften, men gerne vil sejle J70, så send en mail til formanden.

Dagsorden

  • Hvor mange er vi? Hvordan laver vi hold?
  • Hvornår starter vi op, og på hvilket tidspunkt sejler vi?
  • Hvordan foregår sejladserne?
  • Hvordan kvalificerer hold sig til deltagelse i Sejlsportsligaen i 2024
  • Skal vi lave klubdage og evt. invitere flere med til spisning?
  • Hvad skal det koste? Udspillet er 500 kr. + kontingent. Efterfølgende 1000 kr. per år.
  • Drøftelse af udviklingen af J70-sejlads i Lemvig Sejlklub. Faste sponsorer, virksomhedssejladser, fondssøgning, opbakning til Ligastævne mm.
  • Evt.

Ordstyrer: Finn Nikolajsen