Alle indlæg af Knud Kristian Wrist

JUBII-sejladsen 2021

blev afviklet præcis på Lemvig Sejlklubs fødselsdag.

Vinden var perfekt, men banen blev desværre lidt skæv og der var stort set ingen kryds.
Der var således ikke de store overhalingsmuligheder.

Der var 19 både til start. Desværre havde 2 både misforstået banen. Efter sejladsen var der flæskesteg og fødselsdagslagkage og derpå præmieuddeling, hvor de første 7 både blev præmieret med vinpræmier – idet der var præmie for hvert 3. startende båd.

Der resterer herefter 2 sejladser inden sommerferien.

Her kan du se RESULTATET af sejladsen.

Niels Kjærgaard tog disse fotos:

Skt. Hans Aften 2021

Så fik vi endelig lov til at samles igen – i større målestok. Vi har i lang tid været i tvivl om, om vi kunne afholde Skt. Hans aften i 2021. Men nu kan vi mødes uden at komme i konflikt med et forsamlingsforbud, som vi ellers har været underlagt i mere end et år. Så i år er det ikke bare en fejring af Skt. Hans, men også en ”gensynsfest”, da det er det første store arrangement, siden nedlukningen i marts 2020.

Vi har tilrettelagt et program og håber at mange har lyst til at deltage.

MEN vi har en udfordring, da det kun er meget lidt brænde, der er samlet sammen til bålet. Og vi plejer at have et af de største bål i Lemvig. Så vi håber meget, at mange medlemmer på kort tid, vil bidrage med noget brænde. Har du noget træaffald af forskellig slags (bare ikke trykimprægneret), må du meget gerne køre det ud til vores bålplads, øst for klubhuset.

Årets program for onsdag d. 23. juni 2021 bliver således:

Kl. 18.00:           Der åbnes for salg af madbilletter til kr. 100,- stykket.
Unge under 12 år betaler halv pris kr. 50,-. 
I kabyssen kan købes øl og vand til kr. 10,- og 1 flaske rød- eller hvidvin til kr. 50,-. Der kan købes enkeltglas rød/hvid til kr. 10,-.
Men det er helt i orden, at medbringe eget bestik/mad/drikkevarer.

Kl. 18.30:           Aftensmaden er gjort klar med følgende menu:

  • 3 slags kød (kylling, kotelet, frankfurter)
  • Kartoffelsalat
  • Pastasalat
  • 3 slags salater
  • Brød

Ca. kl. 21.30:     Båltale og optænding af bål. Vi synger nogle sange sammen.

Det bliver en aften med udbredt, venlig selvbetjening og gensidig venlighed, så der forhåbentlig er plads til alle. Der er ikke krav om tilmelding. Bål og båltalen er åben for alle – men spisningen er kun for medlemmer og medlemmernes gæster.

På bestyrelsens vegne

Flemming E. Madsen

Kapsejladsskole

Kapsejladsskole i Lemvig Sejlklub

De to introaftener til kapsejlads var en succes, og vi har derfor valgt at fortsætte med kapsejladsskole i Lemvig Sejlklub.

Læs videre Kapsejladsskole