Træningsprogram udenfor sæson

Sejlads i oktober og april er henlagt til lørdage grundet dagslyset.

Typisk lørdagsprogram:

12.30 Jolleskure og omklædning åbnes
Man klæder om først til sit personlige udstyr og derefter rigger jollen til.
13.00 Skippermøde
Generel orientering om træningen og andet nyt.
Gruppeskippermøde med de grupper man er tildelt.
Er man ikke klædt om, eller rigget til, venter man med dette til efter skippermødet!
13.15 Klar til at gå på vandet
16.00 Går vi på land og pakker grejet sammen
Gruppen holder et lille afrundende skippermøde inden
man går i bad og klæder om.
16.30 Fælleshygge med kage og/eller noget varmt
Her er der ingen madordning, men en kage/saft ordning som går på tur mellem sejlerne.
17.00 Afslutning på træningen

Klubaften om onsdage udenfor forårs og efterårssæson i perioden oktober til april:

18.00 – 20.00 Vi mødes i Sejlklubben.
Her er der ingen madordning, men en kage/saft ordning som går på tur mellem sejlerne.

Der vil også være nogle tidspunkter henover vinter/tidligt forår, hvor vi samles til vedligehold af joller og andet udstyr.

Da alle trænerne er frivillige, er tiderne cirkatider som tilstræbes.