Træningsprogram onsdage.

En normal onsdags træningsaften i perioden maj til september ser således ud:

17.00 Jolleskure og omklædning åbnes.
Man klæder om først til sit personlige udstyr og rigger jollen til efterfølgende.
17.45 Skippermøde.
Generel orientering om træningen og andet nyt.
Gruppeskippermøde med de grupper man er tildelt.
(Er man ikke klædt om, eller rigget til, venter man med dette til efter skippermødet!).
18.00 Klar til at gå på vandet.
19.30 Går vi i havn og pakker grejet sammen.
Gruppen holder et lille afslutnings skippermøde inden
man går i bad og klæder om.
20.00 Afslutning på træningen.

20.00 Spisetid for de som er med i madordningen.

Da alle trænere er frivillinge, er tiderne cirkatider som tilstræbes.

I perioden oktober til april mødes vi stadig til klubaften om onsdagen 18.00 – 20.00
Her er der ingen madordning, men en kage/saft ordning som går på tur mellem sejlerne.