Vinterpladser

Bådhaller

Lemvig Marina, Feriecenter og Bådhaller den 8.6.2013 fra Lemvig.com

Lemvig Sejlklub har i efteråret 2004 opført en 1.400 m2 stor bådhal, Hal 1, på den gamle “festplads” ved Vinkelhage på adressen Strandvejen 23. Lemvig Sejlklub har lejet området af Lemvig Kommune.
I efteråret 2011 er der opført yderligere en 1.000 m2 bådhal, Hal 2, ved siden af Hal 1.
D.v.s. Lemvig Sejlklub har 2.400 m2 under tag!
Hallerne er for aktive medlemmer af Lemvig Sejlklub.
Der står pt. 56 både i hallerne. Der er venteliste til at komme ind i hallen. Henvendelse til Haludvalget.
Master opbevares inde i den sydlige side af Hal 1 og i den nordlige side af Hal 2. Masten (og bådvognen) skal mærkes med et registreringsnummer i den ende af masten, der er nærmest porten. Se længere nede om registreringsnummer.

Adgang fra marinaen sker via rampe over diget ved Lemvig Roklub. Adgangen over diget skal være afspærret med kæden og må kun være åben medens man kører over. Kæden skal straks sættes på igen..

Man kører ikke selv sin båd ind i hallerne, men stiller den udenfor hallen (så den ikke spærrer for øvrig transport). Det er en god idé, at give besked til Halformanden, at båden er parkeret her. I den periode, hvor der kommer mange både op, vil båden blive kørt indenfor hver tirsdag eftermiddag.

Port i hal1: Højde 4,50 m, bredde 4,40 m

Port i hal 2: Højde 5,20 m, bredde 4,90 m

NØGLE til bådhallen: Ønsker du en nøgle til bådhallen, så kan du se her, hvordan du får en sådan:

Vinterplads ved Lemvig Sejlklubs bådhal

Omkring bådhallerne er der etableret et areal, hvor der kan opbevares både i vinterhalvåret.
Pladsen er for alle – også både, hvor ejeren ikke er medlem af Lemvig Sejlklub.
Master opbevares inde i den sydlige side af Hal 1 og i den nordlige side af Hal 2.
Bådvogn og mast skal mærkes med et registreringsnummer i den ende af masten, der er nærmest porten. Se længere nede om registreringsnummer.

Adgang fra marinaen sker via rampe over diget ved Lemvig Roklub. Adgangen over diget skal være afspærret med kæden og må kun være åben medens man kører over. Kæden skal straks sættes på igen.

Man kører selv sin båd over på vinterpladsen og placerer den i en række sammen med de andre både, så den ikke spærrer for øvrig transport.

Opbevaring af mast

Der opbevares også master i hallerne fra både, der ikke står i hallerne eller på udenomsarealet. Ønsker du din mast ind i en hal, rettes henvendelse til haludvalget.
Der er pt. lukket for yderligere master fra både, der ikke står i hal eller på vinterplads, idet kapaciteten er brugt op. Der arbejdes med at udvide kapaciteten.

Kørsel med traktor på terminalområde mellem Marina og vinterplads

Terminalområde
Terminalområde

Alle bådejere – også bådejere, der ikke er medlem af klubben – som har vinterplads i eller udenfor hallerne, har ret til at anvende klubbens traktor til at transportere båd og bådvogn frem og tilbage, hvis de har et gyldigt førerbevis til personbil. Traktoren må kun benyttes på området ved bådhallerne, området omkring sejlklubben og på vejen imellem disse områder (terminalområde).

Iblandt brugerne har nogle frivillige meldt sig som traktorfører, til hvem man kan henvende sig, hvis der ønskes ekstra hjælp.

Uanset om det er en frivillig traktorfører, som foretager transporten, er den enkelte bådejer fuld ansvarlig for arbejdets udførelse, og for skader som måtte forvoldes.

Inden transporten startes, skal bådejeren påse at bådvogn er i forsvarlig stand.

Det påhviler den enkelte bådejer, at overlade ind- og udkørsel, samt bugsering i bådhallerne, til traktorførere udpeget af haludvalgets bestyrelse i.h.t. de til enhver tid gældende bestemmelser for brug af bådhallerne.

Da dette også foregår under bådejerens ansvar, har denne ret til at deltage i disse manøvrer og bør være til stede.

Haludvalget udpeger et medlem som sørger for vedligeholdelse af traktoren: Traktormanden.

TraktorførereTelefon
Bo Ravn2166 1965
Jens Peder Østergaard6174 8930
Kristen Valeur Jepsen2068 8626
Niels Bækdal4164 0520
Poul Erik Larsen2968 1533
Gerhard Jürgensen6092 6845
Thorkild Sønderskov2086 7187
Kristian Lund9781 1510
Erik Thygesen4091 7932

Øvrige forhold

Det er muligt at leje sig ind i en hal om sommeren på ugebasis, såfremt man skal have foretaget en større reparation. Henvendelse til haludvalget.
Det er muligt at leje sig ind i en hal eller på udenomsarealet for parkering af eksempelvis campingvogn eller andre ting. Henvendelse til haludvalget.

Oprydning på vinterplads samt indkørsel af de tomme vogne vil normalt blive foretaget den sidste onsdag i maj hvert år kl. 16:30. 

Generelt

Der findes et nummersystem (se nedenfor) som skal benyttes, således også alt løst grej er afmærket. Ellers risikerer du, at det ryger ud ved den årlige oprydning.
Oprydningen vil blive foretaget den sidste onsdag i maj hvert år kl. 16:30. Her skal alle, der står i og udenfor hallen møde op, idet alle vogne denne dag køres ind i hallen, således området ser pænt og ryddeligt ud.

Læs omkring Dansk Sejlunions “Støt hvor båden er stærkest

Lejeaftale med Lemvig Kommune for arealet omkring bådhallerne

Terminalgodkendelse for området Lemvig Marina-Bådhallen, således det er lovligt at køre med sejlklubbens traktor inden for det godkendte område

Lokalplaner for Lemvig Marina og Bådhal/Vinterplads:

Lokalplan nr. 21A fra maj 2000 omhandlende området ved Lemvig Marina m.v.
inkl. tillæg fra 2004 om arealet ved bådhallen.