60+


Begivenhedsdetaljer

Denne begivenhed varer fra 17 februar 2022 indtil 11 december 2025. Det optræder næste gang den 8. august 2024 9:30

  • Kategorier:
  • Kommende datoer:

60+ ‘erne mødes i klubhuset hver torsdag kl. 09:30 til ca. kl. 11-11:30.

Vi starter med kaffe og rundstykker, som vi betaler 15 kr. for.

Efter kaffen drøftes evt. opgaver og hvem der har lyst til at udføre dem.
Det hænder ofte, at vi hjælper hinanden med at søsætte, sætte mast på, tage mast af, tage både på land – det kunne også være en lille sejltur – med hinanden eller hver for sig.

Det er rigtig hyggeligt, og vi er en 14-18 stykker der mødes.

Måske var det noget for dig!