Orienteringsmøde om duelighedsundervisning

Til interesserede i duelighedsundervisning

Lemvig Sejlklub må igen slå dørene op til klubhuset, og der må forsamlet op til 50 personer indendørs (forudsætter gyldig coronapas eller test max 3 døgn)

Vi inviterer derfor til et møde i klubhuset ved Lemvig Marina , Vinkelhagevej 10, Lemvig

TORSDAG den 3. JUNI kl. 19.00 om DUELIGHEDSUNDERVISNING I SEJLADS

På mødet vil vi komme med  et kort oplæg og herefter drøfte gennemførelsen af den praktiske del incl. den praktiske prøve, og aftale tidspunkter for både den praktiske og teoretiske del af duelighedsundervisningen.

Vi forestiller os, at den praktiske del gennemføres i august måned, og den teoretiske i vinterhalvåret afsluttende med den skriftlige og mundtlige prøve i første kvartal af 2022.

Der er i øjeblikket 17 tilmeldte .

Hvis du allerede har speedbådscertifikat skal du ikke op til den praktiske prøve.

Bo Ravn , mobil 22101951 Peter Møller