Kapsejladsskole

Kapsejladsskole i Lemvig Sejlklub

De to introaftener til kapsejlads var en succes, og vi har derfor valgt at fortsætte med kapsejladsskole i Lemvig Sejlklub.

Det foregår torsdag aften kl. 19.00 i klubhuset. Kurset er til dig, der vil sejle kapsejlads og gerne vil lære at trimme båden optimalt til alle forhold, øve dine praktiske styrmandsfærdigheder og ønsker at vide lidt mere om kapsejladsregler og taktik ved fx starter mm. Aftnerne begynder med lidt teori og derefter sejles der på en kort op/ned-bane i sejlerskolens IF’ere. Efter sejladsen vil vi mødes igen i klubhuset til en kop kaffe eller en øl/vand og en kort evaluering af aftenens sejlads.

Kapsejlads er sjov konkurrence, hygge og fællesskab, og kapsejlads bidrager til, at man bliver bedre og derved mere sikker og tryg som sejler under alle forhold.

For mere information og tilmelding ring eller skriv til Peder Kallerup (kapsejladsudvalget) 20248740 eller Flemming Ertbølle Madsen (formand) 30343050 

Vel mødt til kapsejlads!