5. Aftenkapsejlads

I den svage vind blev sejladsen først afkortet og senere skudt af.

På dette tidspunkt var vinden ca. 0,1 m/s og samtlige både drev – via den indadgående strøm med ca. 0,5 knobs hastighed.

Sejladskomitéen drøftede situationen flere gange undervejs og traf beslutningen inden de forreste både gik i mål.