Generalforsamling og Årets Sejler

Onsdag den 26. november 2014 blev den årlige generalforsamling afviklet i god ro og orden. Der var ikke mødt så mange, som der plejer, men de fremmødte fik en udførlig beretning om året, der gik. Kasseren redegjorde for klubbens regnskab.

Læs bestyrelsens beretning her.

Under valgene var der genvalg over hele linien, dog har klubbens revisor gennem mange år, Kristian Tøtt, har meldt sig i foråret ud p.g.a. manglende tid og dermed banet vej for, at den tidligere revisorsuppleant er blevet revisor. Dette er nu også sanktioneret på generalforsamlingen og en ny suppleant er også valgt.

Under eventuelt blev Årets Lemvig Sejler Pokal uddelt til Thorkild Sønderskov. Læs mere her.

Se oversight over tidligere modtagere af Lemvig-Sejler pokalen.