Nyt fra 60+erne Lemvig Sejlklub lørdag den 15. november 2014

60+ den 13.11.2014. Foto: Knud Nybo
60+ den 13.11.2014. Foto: Knud Nybo

I fugtigt og mildt vejr afkortes dagene og lyset mindskes. Det synes som om, der er mere og mere tid til kaffe og rundstykker. Og alligevel – der er stadig gode opgaver at løse. Og det sker.

Efterårssyslerne med master og både fra vand til land er stort set afsluttede. I torsdags fik vi Peters båd op, rengjort og sat på plads mellem hallerne. Og Knud malede videre i depotet ved køkkenet. Resultatet er lyst og flot. Mens dette skete, arbejdede Ole, Erik og Knud Erik videre med at grave nye betonpæle ned på pladsen til optimistjollerne. Efter kommende torsdag er der kun træarbejdet tilbage – hvis vejret vil?

60+ den 13.11.2014. Foto: Knud Nybo
60+ den 13.11.2014. Foto: Knud Nybo

Det sociale har absolut sin meget vigtige plads. Forrige torsdag besluttede vi – og godt hjulpet af pigerne, at der er ”mokost” nu på torsdag den 20. november og julefrokost

torsdag den 18. december. Mindre kan ikke gøre det!

Herligt!

Kombinationen med socialt samvær, bordets glæder og praktiske sysler er stadig ideel.

På gruppens vegne / Thorkild