Generalforsamling 2020

Onsdag den 25. november kl. 19:30 afholdes ordinær Generalforsamling. Dagsorden i h.t. §8 i vedtægterne.

Husk at medbringe og benytte mundbind og gå direkte hen til en siddeplads på 1. sal og bliv der til generalforsamlingen er slut. Herefter skal du som deltager omgående forlade lokalet uden snak eller unødige ophold undervejs.
Vi vil prøve at gøre generalforsamlingen så kort som muligt og bl.a. udsende beretningen.

Under dagsordenens pkt. 5 har bestyrelsen fremsendt et forslag til vedtægtsændring:
Under §11 ønskes tilføjet stk.7:

§11, stk. 7.
I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv frem til næste generalforsamling.


Under dagsordenens pkt. 6, er der valg af formand, valg af formand for juniorudvalg og valg af formand for sejladsudvalg. Både formanden for juniorudvalget og formanden for sejladsudvalget genopstiller; men formanden har valgt at stoppe som formand. Det betyder, at der skal vælges ny formand for klubben (og bestyrelsen stiller med en kandidat).