Nye COVID 19 tiltag

LEMVIG SEJLKLUB

Statsministeren har ved et pressemøde den 23. oktober 2020 iværksat en række tiltag for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

FOR LEMVIG SEJLKLUB BETYDER DE NYE TILTAG:

At der gældende fra mandag den 26. oktober max. må være 10 personer i klubhuset.

At der fra torsdag den 29. oktober skal bæres mundbind under ophold i klubhuset, dog undtaget hvis man sidder ned.

At optagning og arbejde med vinteropbevaring med bådene kan fortsætte, dog gælder forsamlingsforbuddet med max. 10 personer samlet også udendørs.

At juniorsejlerne under 21 år og voksne i surf, SUP og jolleafdelingen kan fortsætte træning hvis reglerne som beskrevet overholdes.

At 60+ arrangementerne om torsdagen AFLYSES

At fælles standernedtagning den 7. november AFLYSES

At Afriggerfesten den 7. november AFLYSES.

At GENERALFORSAMLINGEN onsdag den 25. november GENNEMFØRES under overholdelse af gældende krav for afholdelse af generalforsamlinger.

Dansk Sejlunion har udsendt følgende om de nye COVID 19 tiltag:

Forsamlingsforbuddet

Et af disse tiltag er en opstramning af forsamlingsforbuddet,grænsen sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. Dette forsamlingsforbud gælder dog kun voksne over 21 år. For børn og unge under 21 år (t.o.m. 21 år) må man fortsat samle op til 50 personer til idrætsaktiviteter. Bemærk i øvrigt, at trænere, officials, dommere mv. tæller med i det gældende forsamlingsforbud på 10.   

Voksne/unge over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. 

Ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år må der ifølge Kulturministeriet gerne være ‘nødvendige voksne tilstede’. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold.

En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

Mundbind

Hvad angår krav om mundbind, anses idrætsfaciliteter, herunder klubhuse, for at være et offentligt sted. Dette betyder, at alle skal bære mundbind fra den 29. oktober. Det gælder dog ikke under selve træningen, som begynder, når man forlader omklædningsrummet iført sit træningstøj. Kravet om mundbind gælder for alle personer over 12 år.

Generalforsamlinger og undervisning

I øjeblikket må man samle 500 personer til generalforsamlinger, og de foreløbige udmeldinger fra DIF er, at de regler fortsætter. Så længe man overholder afstandskrav samt kvadratmeterkrav, og at man i øvrigt sidder ned under hele seancen med ansigterne i samme retning. Man skal gå ind af døren og direkte til sin plads og blive der, til generalforsamlingen er slut. Herefter skal man som deltager omgående forlade lokalet uden snak eller unødige ophold undervejs.

UNDERVISNING:

Det samme gælder i øvrigt for undervisningssituationer, som dermed kan gennemføres, hvis bekendtgørelsen overholdes.

Vi afventer fortsat flere meldinger

Der er fortsat mange tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan de nye retningslinjer skal tolkes. Dansk Sejlunion afventer mere præcise informationer om de nye vilkår fra Kulturministeriet og DIF. Når vi har modtaget dem, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

Bestyrelsen vil løbende følge udmeldinger fra DIF og Dansk Sejlunion, og informere medlemmerne af Lemvig Sejlklub om eventuelle ændringer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

LEMVIG SEJLKLUB