Duelighedsundervisning

Duelighedsundervisning 2021     Lemvig Sejlklub

Gennemføres

BREAKING:

Regeringens udmelding den 29. december 2021 om forlængelse af de landsdækkende COVID 19 stramninger betyder, at duelighedsundervisningen i Lemvig Sejlklub ikke kan starte som planlagt den 5. januar 2021, men udskydes. Den praktiske undervisning gennemføres i sommerhalvåret 2021, og afsluttes med den praktiske prøve. Den teoretiske undervisning starter op i vinterhalvåret 2021, og afsluttes i første kvartal af 2022.

Lemvig Sejlklub tilbyder igen undervisning med afsluttende prøver i
Duelighedsbevisets teoretiske og praktiske del.

Kurset gennemføres hvis min. 10 personer tilmelder sig til kurset.

TILMELDINGSFRISTEN er 11. december 2020. Tilmelding til Bo Ravn, mobil 22101951 eller mail: boeravn@hotmail.com

Der er undervisning 14 tirsdage i perioden: Januar – April 2021
Opstart tirsdag den 5. januar 2021 kl. 18.30.
Undervisningsdage: 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4  i tidsrummet  kl. 18.30 – 21.30

Skriftlig og mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 17. april 2021. Den praktiske prøve  aflægges senere, så der er tid til træning på vandet.

Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.            Underviser : PETER MØLLER

Pris for deltagelse: 1300 kr. (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub). Hertil kommer udgift til eksamen og bevis pt: 480 kr.

Der kan forekomme udgifter til lån af bøger og materialer.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk eller på www.soefartsstyrelsen.dk

Bo Ravn, Lemvig Sejlklub