Generalforsamling 2018

Den siddende bestyrelse. Foto: KKW

Der var mødt 31 medlemmer.

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner og det store underskud blev forklaret grundigt og efterfølgende godkendt, ligesom der blev orienteret om det kommende års budget.

Kontingentet blev hævet med 10 kr. for alle kategorier bortset fra gastemedlemsskab.

Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen:

Bo Ravn blev genvalgt som formand.

Anders Meyer ønskede ikke genvalg som formand for juniorudvalget. Bestyrelsen foreslog Rudi Bekker, der blev valgt.

Peder Kallerup blev genvalgt til formand for sejladsudvalget.

Anders Meyer blev valgt som 1. suppleant og Aksel Skovgaard blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlemr for godt arbejde.

Formanden (tv) takker Anders Meyer for arbejdet i bestyrelsen. Foto: KKW

Stor tak til Anders for indsatsen. Vi ved, at du stadig vil være en aktiv del af Sejlklubben, og ser frem til at kunne trække på dig i andre sammenhænge.

Under eventuelt blev Jens Peder Østergaard hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her.

Et vue ud over forsamlingen. Foto: KKW
Et vue ud over forsamlingen. Foto: KKW