Årets Lemvig Sejler 2018

Jens Peder (th) får overrakt pokalen af formanden. Foto: KKW

En tradition hvert år ved generalforsamlingen i Lemvig Sejlklub er, at uddele prisen som Årets Sejler med tilhørende vandrepokal. Der er hvert år heldigvis mange som er med i opløbet om at få titlen. Det betyder, at rigtig mange i løbet af sæsonen har gjort sig fortjent til titlen. Det er så Bestyrelsens lod at beslutte hvem der skal udnævnes til  Årets Sejler i Lemvig Sejlklub.

På Bestyrelsesmødet i september valgte vi ”Årets Sejler” blandt flere gode kandidater.

”Årets Sejler” er en slags ”fortjenstmedalje” for en ekstraordinær indsats overfor Lemvig Sejlklub.

Sidste år var det to unge ledere fra Surf afdelingen, Tommy Kristensenen og Jesper Kobberholm der delte prisen.

I år er det et medlem der har været aktiv på mange områder i Lemvig Sejlklub i mange år, og forhåbentlig fortsætter med at være en del af klubben mange år frem.

Han er aktiv kølbådssejler, og sejler gerne lange stræk alene i sin Junker 26. Det er ikke forbi han er uselskabelig, – men et udtryk for, at han nyder fjorden og havet. Det at være en del af et fællesskab og dermed også klublivet mestrer han også – hvem har ikke set frem til et par gode historier fra hans mund i muntert sejlerselskab.

Han har siddet en lang årrække i Bestyrelsen som kasserer.

Han er som tidligere landmand selvskrevet til at være 1. traktorpasser på klubbens traktor.

Han har i en lang årrække været gast på kapsejladsbanen.

Han har været og er stadig en del af instruktørkorpset i Voksensejlerskolen.

Han har hjulpet mange nye bådejere med at sejle deres både hjem til Lemvig, ja han har sågar taget turen over Skagerrak til Bergen for at aflevere en båd deroppe.

Han kommer i klubben stort set hver dag, og er altid villig til at give en hånd med.

Det er derfor mig en stor glæde at overrække Jens Peder Østergaard pokalen som ”Årets Sejler 2018”

Bo Ravn
formand
Lemvig Sejlklub