Generalforsamling 2016

img_1878

 

 

 

 

 

 

 

Den 30. november blev klubbens generalforsamling afholdt i klubhuset.

Der var fremmødt ca. 25 medlemmer.

img_1876

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner og efterfølgende godkendt.

Kontingentet blev fastsat til en stigning på 10 kr. pr. medlem – dog ikke seniorer.

Der var ingen indkomne forslag.

Bo Ravn blev genvalgt til formand.

Anders Meyer blev genvalgt til formand for juniorudvalget.

Niels Bækdal ønskede at aftræde som formand for sejladsudvalget og Peder Kallerup blev valgt i stedet.

Aksel Skovgaard og Bjarne Stougaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev Bjarne Stougaard hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her.

Lokalavisen 2016.12.06
lemvig_folkeblad_20161206
Lemvig Folkeblad 2016.12.06