Aktiviteter i vintermånederne.

I løbet af vintermånederne er der i år stor aktivitet i og omkring Lemvig Sejlklubs klubhus. Nogle af aktiviteterne er planlagte, andre er akut opståede hændelser der kræver handling så faciliteterne er klar til den forestående sejlersæson.

Herunder er en billedserie som fortæller hvordan status er i uge 6:

Kørevejen over græsarealet er nu belagt med fliser, og mangler kun finish i kanterne ved overgangen til græsarealet. Vær forsigtig ved kørsel til foråret så kanterne ikke beskadiges !

De to udtjente containere er væk fra deres pladser, og er midlertidigt placeret foran jolleskurerne indtil de skal skrottes til foråret. Jordstykket hvor containerne var placeret er planeret, og klar til byggeri af skur nr. 4. Arbejdet udføres af frivillige fra klubben, og forventes at stå færdige i det sene forår.

Fundamentet til mastekranen står ensomt på kajkanten, og venter på, at en ny mastekran bliver sat op så mastekranen er funktionsdygtig igen 15. marts. Den tidligere mastekran blev påkørt af en lastbil i oktober måned og totalskadet. Vognmandens forsikringsselskab har indvilliget i at betale omkostningerne ved udskiftning til en tilsvarende mastekran – så vi forventer også at komme til at sejle med sejl i 2018 sæsonen !

Indgangspartiet til klubhuset skal renoveres. Konstruktionen af tårnet har vist sig at være dårlig, og efter at tømrer og blikkenslager har lavet inspektion af tårnet og fundet graverende fejl på bygningen forestår en reparation af denne del af klubhuset. Bestyrelsen forventer, at byggeriet er afsluttet i marts måned.

Klublivet lever videre i vintermånederne. Der er duelighedsundervisning hver tirsdag, hvor Peter Møller underviser en flok nye sejlere i den teoretiske del af duelighedsprøven. I løbet af de kommende vintermåneder vil der være forskellige klubaktiviteter – følg med i kalenderen på Lemvig Sejlklubs hjemmeside – første arrangement i 21. februar er  “Fra drømme til Grækenland på deltid” hvor Marianne og Lars Kjeld tager os med ombord på deres båd fra Danmark til Middelhavet.