Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord

Besøg på Kystdirektoratet

Kystdirektoratet inviterer Lemvig Sejlklub til besøg , hvor vi hører om direktoratets arbejde og historien om Thyborøn Kanal.v/ kysttekniler Carlo Sass Sørensen og kysttekniker Kaija Jumppanen Andersen.

Der serveres kaffe/ kage.

Arrangementet er gratis.