60+ nyt i februar 2018

60+ nyt!!

  • Fællesspisning.

Da der er undervisning i sejlklubben (duelighedskursus) på tirsdage må vi flytte fællesspisningen i februar.

Som erstatning for tirsdag den 27. bliver det nu onsdag den 28. kl. 18.30. Vi håber, at også den nye dato gør det muligt for interesserede at deltage.

  • Vinterferie.

Så der bliver plads til andre gøremål og oplevelser i vinterferieugen – uge 7 – er der ikke noget møde torsdag den 15. februar.

På gruppens vegne

Thorkild

Her er et foto fra fællesspisning den 29. januar 2018 – foto: Leif Wæver