To nye projekter igangsat

Klar til byggeri

Foråret er kommet, og der er stor aktivitet med søsætning og tilrigning af både, men også på Nordsiden af klubhuset er der stor aktivitet og travlhed.

Med Henning Møller som primus motor er bygningen af skur 4 igangsat. Skuret skal erstatte de to containere som efterhånden har udtjent deres værnepligt, og vil blive kørt væk når skur 4 er klar til brug. Der er i samme ombæring sket en renovering af de 3 øvrige skure ved isætning af nye porte. På klubhusdagen skulle skurene have været malet, men det fugtige vejr gjorde, at malingen af skurene blev udskudt. 60+ gruppen har lovet at svinge penslerne her i foråret, så alle skurene er nymalede.

Vognmanden har netop afleveret Vildmarksbadet

En ny aktivitet er også igangsat i området Nord for klubhuset. Sammen med Lemvig Ungdomsgaard har Sejlklubben indkøbt et Vildmarksbad, som vil blive et godt aktiv, både for Ungdomsgaarden og Sejlklubben. Ungdomsgaarden har desuden indkøbt 6 nye SUP brædder (Stand Up Padling), som vi få plads i Sejlklubben , så vi står godt rustet til at få SUP aktiviteterne i gang her i foråret. Kurt Jeppesen er tovholder i projektet for Sejlklubben, og Vildmarksbadet vil i de kommende uger blive installeret, og regler for brug af Vildmarksbadet vil tilgå medlemmerne af Sejlklubben.

De nye tiltag Nord for klubhuset vil således forskønne hele området , og vi ser frem til yderligere aktivitet i området ved klubhuset.