Tag dit Duelighedsbevis i Lemvig Sejlklub!

For dig, der ønsker et godkendt duelighedsbevis fra Søfartstyrelsen !

Duelighedsbeviset består af to adskilte dele:

  • En teoretisk prøve i navigation, søvejsregler og grundlæggende sejlkundskaber –
  • En praktisk prøve som  bl. andet omfatter styring efter kompas, mand over bord øvelser.
  •  Undervisningen i den teoretiske del foregår  tirsdage fra kl. 18.30 – 21.30 i ugerne 4 – 16, 2015, dog ikke ugerne 7,14 og 15.
    Undervisningssted: Lemvig Sejlklub, klubhuset, Vinkelhagevej 10, Lemvig. Undervisere er lærere fra Fiskeriskolen, Thyborøn.
  • Den teoretiske og den praktiske prøve aflægges lørdag den 18. april 2015  i farvandet ud for  Lemvig Sejlklub/ Lemvig Marina  sammen med eksamen i den teoretiske del.

Er du ny sejler kan du vælge at udsætte den praktiske del af eksamen til du har opnået  praktisk erfaring via en sæson i Lemvig Sejlklubs Sejlerskole.

Alle  kan vælge at gå op til den praktiske prøve sammen med den teoretiske prøve 18. april 2015. Den praktiske prøve afvikles i båd med indenbords motor.

Den teoretiske del af duelighedskurset omfatter:

Søvejsregler, søkort, kompas, farvandsafmærkning, kurssætning, stedbestemmelse, instrumenter, brandteori, motorkundskab, knob, ansvar, miljø og grundlæggende sømandskab.

Se mere om Duelighedsprøven ved at følge dette link til beskrivelse af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve.

Pris kr. 1.200 kr.  + 320 kr. for eksamen og duelighedsbevis.

Deltagelse i undervisningen kræver medlemskab af Lemvig Sejlklub.

Tilmelding: Formanden på mail