Ny aktivitet i Lemvig Sejlklub – Mini 12 m sejlbåd til handicapsejlads.

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub har besluttet at indfase en ny aktivitet i klubben.

Projekt: Mini 12 m, sejlads for handicappede, Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlklub fik i februar måned en henvendelse fra en handicappet sejler der er flyttet til egnen. Han har for et par år siden fået amputeret begge ben, og havde tidligere i mange år været aktiv sejler. Det var han fortsat med at være, men flytningen til Lemvig egnen gjorde, at han kontaktede Lemvig Sejlklub for at høre om muligheden for at dyrke sejlsporten i bådklassen Mini 12 m videre i regi af Lemvig Sejlklub.
Lemvig Sejlklub har ikke en afdeling for sejlads for fysisk handicappede, men henvendelsen gjorde, at bestyrelsen for Lemvig Sejlklub drøftede, om klubben skulle prøve at iværksætte en aktivitet med sejlads for handicappede. Tilbage i 80érne var der Mini 12 m sejlads i klubben, men handicapsejlads har ikke været en aktivitet siden.

Bestyrelsen fornemmer, at vi i klubben har skuldre til at oprette en handicapafdeling , og vi er derfor sikker på, at en handicapafdeling vil være til glæde for både handicappede medlemmer, og klubbens øvrige medlemmer.

Ved hjælp af et tilskud fra LIONS CLUB, Lemvig har klubben indkøbt en Mini 12 m båd, som vi håber at kunne præsentere til Havnens Dag lørdag den 25. maj.

Dette skulle være startskuddet til, at vi i klubben kan nå en målsætningen om, at vi i løbet af sæson 2019/20 har 4 stk. brugte Mini 12 meter sejlklare. Dette vil kunne styrke fællesskabet i klubben på tværs af afdelinger, idet enmandsbåden kan sejles af alle i alderen 8 år – 90år, og at de kommende medlemmer, der kommer med et handicap, kan sejle på lige for og få fællesskab med øvrige medlemmer, som også kan få glæde af at sejle bådene.


Vi skal have lavet en organisation der består af 4 ”bådsmænd”, som hver får ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af Mini 12 meter bådene både sommer og vinter. Desuden er der et antal medlemmer der skal give tilsagn om, at være hjælpere, når handicappede skal ”liftes” i og op af bådene, samt sørge for instruktion og sejle sammen med handicappede sejlere. Bestyrelsen søger derfor i den kommende tid medlemmer der gerne vil være deltagere i projekt Mini 12 m som bådsmand eller hjælper. Samtidig er der arbejde i gang med at finde sponsorer eller fonde, der vil hjælpe med at indfase dette nye tiltag.

2.4 mR
International 2.4 Meter, i daglig tale 2.4mR eller Mini 12-meter, er en kølbåd designet af svenskeren Peter Norlin. Med sin udbredelse fra Stockholm i 1980’erne er den blevet en af Skandinaviens mest udbredte klasser.
Årsagen til kaldenavnet Mini 12-Meter er, at båden er en miniatureudgave af 12-meteren, der tidligere blev brugt bl.a. ved America’s Cup. Efter den første 2.4mR blev bygget, blev det hurtigt klart, at båden var yderst velsejlende.
En 2.4 mR sejles kun af 1 person. Alle trimsnore og hal kan nås fra skipperens position siddende i båden. Den er ikke særlig vægtfølsom, og derfor er det udelukkende taktik og trim, der afgør, hvem der vinder en kapsejlads. Dermed er båden yderst velegnet til handicapsejlads. Bl.a. bruges den ved de Paralympiske Lege.