Klubhusdag og standerhejsning

Uden mad og drikke …… frokosten er klar.

Sejlersæsonen 2018 er nu i gang. Klubhusdagen og standerhejsningen markerer, at sæsonen er startet. Lørdag den 28. april var godt 30 medlemmer mødt op for at gøre klubhuset og området ved klubhuset klar til sæsonstarten. Efter morgenmaden var indtaget blev der arbejdet i forskellige arbejdshold med mange forskellige opgaver, – opsamling af affald i området ved bådhallen, maling på 1. sal i klubhuset og døre i bådehallen, søsætning og rigning af sejlerskolens 4 IFére, udlægning af kapsejladsbøjer, arbejde på det nye jolleskur, rep. af gardiner, gennemgang af klubhusbilleder, klargøring af frokost – jo, der var stor aktivitet inden alle satte sig til frokostbordet.

4 stk IFére fra Sejlerskolen klargøres
Kapsejladsbøjerne lægges ud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 15.00 var der standerhejsning, og klubbens røde stander vejer igen ved klubhuset, og markerer at sæsonen er i gang. Om aftenen blev grillen tændt, og der blev hygget i klubhuset.

ALLE MEDLEMMER  ØNSKES EN GOD SÆSON 2018. Årets store begivenhed bliver afviklingen af Danmarksmesterskabet for BB 10 meter klassen i dagene 16.-19. august. Her bliver Lemvig  og sejlsporten sat i fokus. I forårssæsonen er VILD MED VAND arrangementet lørdag den 26. maj én af de store dage, hvor Lemvig Sejlklub sammen med de øvrige brugere af Lemvig Havn viser alle aktiviteterne frem. Der er fælllesture til Havnens Dag i Lemvig Havn, og til Jegindø i forårssæsonen, – hold øje med kalenderen på klubbens hjemmeside – og deltag i arrangementerne !