Generalforsamlingen 2023

blev afholdt onsdag den 29. november.

Årets generalforsamling blev afviklet i aftes med godt 30 fremmødte på trods af et lille snevejr, der kom ind over byen et par timer før mødetidspunktet.

Dagsordenens pkt. 1: Bo Ravn blev valgt til dirigent.

Pkt. 2: Formanden aflagde bestyrelsens beretning
Du kan se bestyrelsens beretning HER.

Pkt. 3: Kassereren gennemgik regnskabet.
Du kan se årets regnskab HER.

Pkt. 4: Budgettet for næste år blev kommenteret.
Der blev vedtaget en generel kontingentstigning på 20 kr.

Pkt. 5: Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen:

  • Laura Hillersborg blev genvalgt til kasserer
  • Næstformand/sekretær Louise Kobberholm Kristensen ønskede ikke genvalg. Elina Maslo blev valgt i stedet.
  • Formand for arrangementsudvalget Michael Damsgaard ønskede ikke genvalg. Susanne Brun Gadeberg blev valgt i stedet.
  • Formand for surfudvalget Martin Bach ønskede ikke genvalg. Lasse Noe Favrholt blev valgt i stedet.

Pkt. 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen:

  • Eivind Triel blev genvalgt til 1. suppleant
  • 2. suppleant Samuel Nygaard ønskede ikke genvalg. Anne Sjørvad Johnsen blev valgt i stedet.

Pkt. 8: Valg af revisorer og revisorsuppleant:

  • Leif Wæver og Thorkild Sønderskov blev genvalgt til revisorer.
  • Poul Erik Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9: Eventuelt

Der var ønske fremme om ny donkraft(er) til bådhallerne.

Under eventuelt blev årets Lemvig Sejler Pokal uddelt til Jytte og Leif Wæver:

Leif til bagbord, Jytte til styrbord og Knud Kristian, der motiverede uddelingen, i midten

Til sidst takkede formanden de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen:

Michael Damsgaard, Louise Kobberholm Kristensen. Martin Bach var forhindret i at møde op

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.