Årets Lemvig Sejler 2023

En tradition hvert år ved generalforsamlingen i Lemvig Sejlklub er at uddele prisen som Årets Sejler med tilhørende vandrepokal. Der er hvert år heldigvis mange, som er med i opløbet om at få titlen. Det betyder, at rigtig mange i løbet af sæsonen har gjort sig fortjent til titlen. Det er så Bestyrelsens lod at beslutte hvem, der skal udnævnes til  Årets Sejler i Lemvig Sejlklub.

På Bestyrelsesmødet for en måneds tid siden valgte vi ”Årets Sejler” blandt flere gode kandidater.

”Årets Sejler” er en slags ”fortjenstmedalje” for en ekstraordinær indsats overfor Lemvig Sejlklub.

Sidste år var det den mangeårige leder fra Surf afdelingen, Kurt Mose Jeppesen, der modtog prisen.

I år har vi valgt medlem nr. 9 og medlem nr. 29, altså to medlemmer, der begge har været aktive på mange områder i Lemvig Sejlklub i mange, mange år og forhåbentlig fortsætter som hidtil med at være en del af klubben.

Hun har altid været klar til og utrættelig med at hjælpe med alle mulige arrangementer i klubregi og han var i en årrække leder af ungdomsafdelingen, ligesom han de sidste 10 år har været valgt på generalforsamlingen som revisor. Så sent som her efter sommerferien lagde de begge mange timer i det afholdte J/70-Ligastævne – og de er absolut ikke de yngste medlemmer i klubben, da de begge er med i de 10% af medlemmerne, der er over 75!

De er aktive kølbådssejlere og sejler gerne i deres Targa 96 ”Sø-Rine”, hvor de nyder fjorden og havet. Det at være en del af et fællesskab og dermed også klublivet mestrer de begge.

De kommer ofte i klubben – altid i godt humør og som nævnt altid villige til at give en hånd med.

Det er mig derfor en stor glæde at overrække Jytte og Leif Wæver pokalen som ”Årets Sejler 2023”

Knud Kristian Wrist
Formand for Sejladsudvalget
Lemvig Sejlklub

Leif til bagbord og Jytte til styrbord