Fælles mastepåsætning

På grund af defekt på mastekranen arrangerer Lemvig Sejlklub fælles mastepåsætning. Der er afviklet to dage her i maj, og der er planlagt yderligere een dag, hvor medlemmer gratis kan deltage, og få masten påmonteret. Den sidste dag hvor Redningsringen kommer er:

FREDAG den 25. maj. Kl 11:00

Tilmelding snarest og senest to dage før påsætningen til Bo Ravn SMS eller mobil 22101951.

Mastekranen forventes af være på plads medio juni måned.