3. aftenkapsejlads afviklet

i rigtigt sommervejr men desværre også i svag vind.

Der blev sejlet 5,2 henholdsvis 8,1 sømil.

Den svage, aftagende vind betød, at flere både valgte at udgå.

Resultatet kan ses her.