Arrangementer i Lemvig Sejlklub 2016

Arrangementer i Lemvig Sejlklub, 2016.

Alle medlemmer ønskes  GODT NYTÅR !   Dagene bliver lysere, men der er stadig nogle måneder inden søsætningen af bådene igen går igang.

I vinterhalvåret er der stadig aktiviteter i klubben.  Sæt X i kalenderen og mød op til arrangementerne i klubhuset.  

Svømning  8 torsdage kl. 18.30 – 20.00 i januar – april:  Gratis svømning i Feriecentret for medlemmer af Lemvig Sejlklub.  Første gang: torsdag den 7. januar kl. 18.30 ( læs mere nedenfor på hjemmesiden.)

Duelighedsundervisning tirsdage kl. 18.30 – 21.30  i perioden januar – april. Første undervisningsaften er tirsdag den 12. januar kl. 18.30.

Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30: På kanal- og flodsejlads. Foredrag
v/ Hans Kokholm , Nykøbing M.

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30: Kapsejladsregler

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.30: Visionsaften – Forslag til fremtiden for
Lemvig Sejlklub / medlemsaften

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30: Trim af mast og sejl

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30: Sangaften:  Indvielse af Lemvig Sejlklubs
sangbog

Onsdag den 6. april 2016 kl. 19.30 Aftenkapsejlads – Præsentation af 2016
sæsonen
Lørdag den 23. april 2016: kl. 09.00 Klubhusdag
kl. 15.00 Standerhejsning

Søndag den 29. maj 2016 :      VILD med VAND arrangement for hele klubben