Aftenkapsejlads

Så nærmer sejlsæsonen sig med vinden agten for tværs.

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 i klubhuset afholder vi en orienteringsaften om den kommende aftenkapsejladssæson.

Her vil vi gerne præsentere programmet og setup’et for 2023-sæsonen.

Da der de sidste par år er kommet en del nye sejlere med sejlbåde har vi overvejet, hvordan vi får jer med. Vi har hørt fra andre klubber, at der er arrangeret kapsejlads “for sjov” for de både, der ikke ønsker “hard core” kapsejlads – men hvor det mere er sejladsen, der er i fokus:

Vi forestiller os, at “For sjov” – sejlerne starter for sig selv og sejler en hel anden bane end de almindelige aftenkapsejlere.

Der sejles en lagt rute og der sejles om at komme først i mål. Der sejles efter søvejsregler og der beregnes ikke placeringer ell.lign.
Sejladserne foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære og for de fleste er formålet mest, at komme ud at sejle fast en gang om ugen. Sejladserne har derved en vigtig funktion ved at give deltagerne rutine i at sejle under næsten alle vejrforhold. Sammenholdet og det sociale en meget vigtig del af klubsejladsen i Lemvig Sejlklub.   
Klubsejlads ”For sjov” er åben for alle medlemmernes både. Mød gerne op så tit du kan, eller bare til en enkelt sejlads. Der er ikke noget med målebrev o.s.v.
Mød op til rutelægning i klubhuset ca. 45 min før start.
Der sejles ikke, hvis der er for meget vind. Det er sejladsudvalget, der tager den samlede beslutning, men hver enkelt skipper bestemmer altid selv, om det blæser for meget til hans båd eller besætning.

Vi håber, at der kommer rigtig mange – både de “gamle” kapsejlere, men også nogle “nye” sejlere, da vi er sikre på, at I vil komme til at elske det ,-)