Kapsejladsaften – Aftenkapsejlads


Begivenhedsdetaljer


Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Præsentation af den kommende sæson
  2. Program
  3. Sejladsbestemmelser
  4. Løbssammensætning
  5. Forplejning
  6. Andre emner

Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så send en mail til sejladsudvalget

Ad 2, så er programmet allerede lagt op på hjemmesiden.

Ad 3, så er sejladsbestemmelserne allerede lagt op på hjemmesiden.

Ad 4, så er der lagt op til 3 starter med i alt 5 løb og 5 minutter mellem hver start – som efterårssæsonen sidste år.

Ad 5, så tænker vi at fortsætte med grill-pølser efter sejladsen som efterårssæsonen sidste år.

Støt arrangementet og mød gerne op med hele besætningen.

Sejladsudvalget.