Afslutteren afviklet

lørdag den 24. september 2016 i herligt sejlervejr, måske lige til den stive side længst ovre ved Thy.

Banen var ny rekord – nemlig en 27,55 sømil lang bane fra startlinien og spilersejlads til bøje 2 (ved Badebroen) og med spiler videre til Follup Odde og videre til rød bøje ved Helligsø Teglværk. Fra morgenen af var der ikke meget vind, 3-4 m/s fra S men på vejen over Bredningen øgede vinden helt op til 8-10 m/s og gik i sydvest, som forudset. Fra Teglværket var der stiv kryds til Kompasafmærkningen ved Sælhundeholmløb og herfra igen spiler til Teglværket. herfra stiv kryds tilbage til Kompasset igen og herfra bidevind til Follup Odde, kryds til Bøje 2 og videre ind til Østhavnen og herfra spilerben til Mål.

Der var 5 både, der udgik med sejlproblemer og grundstødning, ligesom der var 2 både, der ikke have fået helt fat i banen, så kun 4 både gik rigtigt i mål – og med præmie for hver 3. båd blev der til alle 4!

Se resultatet her.

lemvig_folkeblad_20160927