Fra 60+erne i september 2016

Lemvig Sejlklub og 60+erne!

Sker der noget i denne gruppe! Jovist. Vi mødes stadig på torsdage fra 9.30 og 2-2,5 time frem.

Efter sommerens pause og de forskelliges sejlture, er der mange oplevelser at berette om over kaffen eller i forbindelse det sociale liv og snakken over arbejdet med de forskellige praktiske opgaver, vi påtager os. Af sådanne opgaver fra sommeren kan nævnes, renovering af redningsposter ved broerne, reparation af bord, bænk og stakit ved bro 2, nye kæder mellem pontonerne, vedligeholdelse af gæstecyklerne, m.v.

Endvidere havde klubben onsdag den 21. september – som ved tidligere år – besøg af tjekkiske unge mennesker, der var på skolebesøg i Nr. Nissum. Sammen med andre medlemmer fra sejlklubben havde de unge mennesker mulighed for at deltage i vindsurfing, sejlads i små ”legekajakker” eller få sejltur på en sejlbåd. Fra 60+ gruppen var der tre både på vandet.

Og nu nærmer efteråret sig, hvor bådene skal på land og evt. i hal. Hvor det ønskes, kan man altid få en hjælpende hånd med mast, med båd, med vogn o.s.v.

I den forbindelse er det besluttet og ”konfirmeret” af haludvalgets formand (Niels Bækdal), at vi kører bådvognene ud næste gang, vi mødes – torsdag den 29. september. Så er det lettere for den enkelte bådejer selv at finde vognen frem til transport. De forskellige traktorføreres navne og telefonnumre kan findes på klubbens hjemmeside.

På gruppens vegne

Thorkild Sønderskov