Duelighedsundervisning

Duelighedsundervisning Januar – April 2021     Lemvig Sejlklub

Gennemføres med 13 deltagere !

BREAKING:

Regeringens udmelding den 29. december 2021 om forlængelse af de landsdækkende COVID 19 stramninger betyder, at duelighedsundervisningen i Lemvig Sejlklub ikke kan starte som planlagt den 5. januar 2021, men udskydes til tirsdag den 19. januar 2021.

Vi håber at vi kan starte op 19. januar, og har god tro på, at vi kan gennemføre kurset i løbet af vinteren/ foråret med enkelte ændringer i tidsplanen.

Lemvig Sejlklub tilbyder igen undervisning med afsluttende prøver i
Duelighedsbevisets teoretiske og praktiske del.

Kurset gennemføres hvis min. 10 personer tilmelder sig til kurset.

TILMELDINGSFRISTEN er 11. december 2020. Tilmelding til Bo Ravn, mobil 22101951 eller mail: boeravn@hotmail.com

Der er undervisning 14 tirsdage i perioden: Januar – April 2021
Opstart tirsdag den 5. januar 2021 kl. 18.30.
Undervisningsdage: 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4  i tidsrummet  kl. 18.30 – 21.30

Skriftlig og mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 17. april 2021. Den praktiske prøve  aflægges senere, så der er tid til træning på vandet.

Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.            Underviser : PETER MØLLER

Pris for deltagelse: 1300 kr. (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub). Hertil kommer udgift til eksamen og bevis pt: 480 kr.

Der kan forekomme udgifter til lån af bøger og materialer.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk eller på www.soefartsstyrelsen.dk

Bo Ravn, Lemvig Sejlklub