Alle indlæg af Knud Kristian Wrist

Klubhusdagen 2017 forløb planmæssigt

Trods en rigtig kold østenvind og overskyet fra starten af dagen, mødte der 40 medlemmer op til klubhusdagen, der forløb rigtigt fint. På trods af et ret stort opgavekatalog, flød arbejdet meget fint og alle var meget arbejdssomme og kun småting fra opgavelisten mangler at blive ført ud i livet. Og det sker vist på torsdag i 60+ regi.

Læhegnet ser ud til at blive rigtigt fint. Der mangler lidt montage endnu.

Udover affaldsskuret og østgavlen, tog man også lige træbeklædningen på begge sider af det nordlige tårn og facaden omkring baderummene til surferne. Kun den hvide udhængsbeklædning mangler, men de har godt af at blive afrenset grundigt, inden der males.

Og så blev “B. Thorhauges Boulevard” indviet. Det tog Thorhauge heldigvis med et smil.

Og så fik vi såmænd også besøg af en flok vildfarne køer, ligesom kapsejladsbøjerne selvfølgelig blev lagt ud på plads.

Der blev taget en række billeder, som man kan se herunder.

Bro-spærringer på Limfjorden

Aalborg

I forbindelse med Powerboat P1 Grandprix afspærres et område, der strækker sig fra Limfjordsbroen til Limfjordstunellen, hvilket betyder at man ikke kan sejle igennem.

Der er spærret i følgende perioder:

Fredag den 9. juni 2017 10:00 – 17:30
Lørdag den 10. juni 2017 08:00 – 17:00
Søndag den 11. juni 2017 08:00 – 16:00

Der vil være mulighed for eskorteret øst- og vestgående gennemsejling for trafik i følgende perioder:
Lørdag den 10. juni 2017 12:45 – 13:45
Søndag den 11. juni 2017 12:45 – 13:30
Ønsker man et skib i eskorten, skal dette meldes til Aalborg Havn

I forbindelse med DGI Landsstævne 2017 – Åbningsparade er der også nogle restriktioner:

Af sikkerhedsmæssige årsager afspærres et område der strækker sig fra vestgrænsen af ”større både zonen” til Limfjordstunnelsen – se DGI bilag – i følgende perioder:
Onsdag den 17. maj 2017 18:30 – 21:00 (Generalprøve)
Torsdag den 29. juni 2017 18:30 – 21:30
Efter paraden kan både og skibe frit bevæge sig på fjorden.

Se høringsbrevet her.

Oddesundbroen

I perioden 1. april til 21. maj 2017 vil broen være spærret det meste af døgnet. Der vil faktisk kun være ganske få åbninger:


 

 

 

Se tilladelsen her.

Spændingssejladsen afviklet

Tirsdag aften blev årets første aftenkapsejlads, SPÆNDINGSSEJLADSEN, afviklet i jævn vind, fin himmel, men kun 5 – 6° varmt.

Formentlig p.g.a. det meget kolde forår, hvor det faktisk sneede flere gange tidligere tirsdag, var der næsten ingen både i vandet, og kun 3 både mødte op til start.

Spændingssejladsen er tænkt som en “tune-in” sejlads, hvor man får checket, om riggen står rigtigt og om det hele fungerer. Det må man så håbe de andre både får gjort inden næste tirsdag, hvor forårsseriens 8 pointsejladser starter.

Resultatet af spændingssejladsen kan ses her.

Klubhusdag

Så starter sæsonen lørdag den 29. april med klubhusdagen.

Kl. 09:00: Fælles morgenkaffe med gl. dansk
Kassereren uddelegerer arbejdet

Kl. ca. 13 er klubben vært ved en fælles frokost, øl og vand m.v. kan købes.

Kl. 15:00 er der standerhejsning med sang og tale.

Og hvem ved, måske bliver der inproviseret fest om aftenen!

Vi håber på godt vejr og en god sæson.

PS. Husk at bidrage til Skt. Hans-bålet med rent træ og grene – det gi’r miljørigtig hygge.

INTRO-AFTEN for “DRØMME-KAPSEJLERE”

Det er sjovt at kapsejle. Vil du med ?

DET ER PÅ ONSDAG DEN 29. MARTS 2017 KL. 19:30 i KLUBHUSET

Vi ved, at der er en del medlemmer, der overvejer at deltage i kapsejladserne, som foregår tirsdag aften i sejlsæsonen + et par ekstra distancesejladser.

Måske bliver det ved overvejelserne, fordi man ikke rigtig kan overskue, hvordan man kommer i gang – man møder jo nok ikke bare op til den første sejlads og siger, at ”jeg vil da gerne med til kapsejlads”.

Vi vil derfor invitere til denne introduktionsaften for ”drømmekapsejlere”

Her vil vi bl.a. fortælle om, at kapsejlads ikke behøver at være kompliceret og at man med nogle få grundregler, sagtens kan sejle sammen med andre både. Vi vil også fortælle om det store udbytte man får, ved at trimme sejlene under sejlads – noget som man også har glæde af, når man sejler tursejlads, og om glæden ved det sociale samvær med pølser og øl/vand efter sejladsen.

Vi vil, hvis der er stemning for det, tilbyde at arrangere et par torsdagssejladser her i foråret, med ”kapsejlads for sjov”, hvor en erfaren kapsejler kommer ombord på din båd og hjælper med trim m.v.

Kender du andre, der også kunne være interesseret, så tag vedkommende med – også selvom de ikke er medlem af klubben.

Dagsorden

1 Velkomst Når der er 2 både på vandet er der dømt kapsejlads – sådan er det bare.
Men hvordan kommer JEG i gang og kan man sejle kapsejlads i MIN båd?
Er det ikke alt for svært?
2 Vigereglerne Hurtig gennemgang af overlap, styrbord/bagbord, luv/læ, mærker/hindringer.
3 Banen Man skal have en bane med start og mål for at sejle kapsejlads.
Overordnet gennemgang af klubbens banesystem.
4 Løbsinddelingen / Starter Løbsinddeling, da ”lige børn leger bedst”
5 Målereglen Hvordan kan forskellige både sejle mod hinanden?
Kort intro til Dansk Handikap, som er det danske system.
6 Riggen Hvordan stiller man sin rig, hvor kan man få hjælp? Gode råd på hjemmesiden, erfarne sejlere, stram til du tror det går i stykker, og giv det en omgang mere.
7 Trimmet Hvad er højde og hvad er fart, hvordan får man det? Hvad er justeringsmulighederne?
8 Prøvesejladser Vi vil invitere til 1-2 prøvesejladser et par torsdag i maj måned, hvor der kommer en erfaren kapsejler ombord hos DIG
9 Mere teori Hvis der er stemning for det, vil vi til næste vinter holde 1-2 teoriaftener omkring kapsejladsregler og trim.
10 Sæsonen 2017 Der holdes for alle kapsejlere et kapsejladsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30 i klubhuset, hvor rammerne for den kommende sæson gennemgås.
11 Eventuelt Gode idéer er velkomne.
Spørgsmål, der ikke er besvaret undervejs.

Med venlig hilsen
Sejladsudvalget

Fællesspisning i klubhuset

I fortsættelse af forslag fra visionsaftenen og drøftelser i ”60+ klubben” inviterer Lemvig Sejlklub til en nyskabelse i dette forår torsdag den 30. marts og torsdag den 20. april. En forhåbentlig og mulig fortsættelse afhænger af ønsker og fremmøde.

Ideen er, at vi for interesserede blandt klubbens medlemmer arrangerer fællesspisning i vort dejlige klubhus fra kl. 18.30. Mange af os kender hinanden rigtig godt og nyder selskabet, men forhåbentlig rammer vi også et selskabsønske hos andre og eventuel nye medlemmer.

Rent praktisk tænkes arrangementet gennemført uden særlig omfattende planlægning. Enhver deltager – ethvert par kommer med færdiglavet mad, som enten er en forret, en hovedret eller en dessert. Alt efter, hvad man ønsker at lave. Og hvis alle medtager 50-100% mere end man umiddelbart kan spise – altså f.eks. 2 personer tager en ret med til 4 – så er der mad nok til alle. Ved ankomst sætter man sin mad på et stort ”tag selv bord – et buffet bord”, hvorfra vi så alle kan nyde de mange spændende retter. Mulige rester tager man blot med hjem igen.

Passende drikkevarer medtager man selv.

Vi tænker, at klubben er vært ved en kop kaffe ( i hvert fald den første aften ) til mulige medbragte småkager.

På initiativgruppens vegne / 60+erne!