Klubmesterskabet afgjort

Den 8. og sidste aftenkapsejlads blev afviklet tirsdag aften. Der var en frisk vind fra syd og der blev valgt en op-ned-bane mellem bøje 6 i Gjeller krog og nordafmærkningen ved Østhavnen.

Løb 1 skulle sejle 1 omgang svarende til 3,8 sømil (7 km) og de øvrige skulle sejle 1½ omgang svarende til 5,6 sømil (10 km).

Med de mange aflysninger i baghovedet valgte sejladsudvalget at lægge banen ud fra det aktuelle vejr kl. 16:45. De forskellige vindprognoser forudsagde, at vinden ville være drejet i SSW kl. 18 og øge til 8-10 m/s og at den kl. 19 ville dreje yderligere mod W. Som det fremgår af kurverne fra klubbens vindmåler i aftes, så kom vejr-ændringen lidt tidligere. Det var tydeligt, at den nye vindretning og – styrke slog igennem mindre end 5 minutter efter sidste start, d.v.s. kl. 17:45.

9 både havde valgt at sejle ud og samtlige både udgik, da de passerede havnehullet på vej tilbage fra bøje 6.

Efter sejladsen deltog ca. 60 sejlere i fællesspisning, hvor menuen var Slagter Mortensens skipperlabskovs. Efter spisningen foretog sejladsudvalget præmieuddeling:

Foto: Elina Maslo

Du kan se den samlede stilling efter 8 sejladser med 3 fratrækkere her.

Årets sidste sejlads for kølbåde er allerede nu på lørdag, hvor årets Afslutter afvikles. Læs mere her.