Til skræk og advarsel

Vi har valgt at lægge dette billede op for at minde om sikkerheden i forbindelse med brug af kranen i Lemvig Sejlklub. Løftet her er meget tæt på at udvikle sig til en alvorlig ulykke, fordi båden løftes forkert.

Sørg for at kontakte en bemyndiget kranfører ved bådløft og læs retningslinjerne og vejledningen om brug af kranen på klubbens hjemmeside.

Overtrædes retningslinjerne og vejledningen i brug af klubbens kran kan det føre til udmeldelse af klubbens kranordning.

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF KLUBBENS LØFTEANORDNING

  1. Alle løft med ”kranen” skal foretages af en af klubben bemyndiget kranfører.
  2. Alle medlemmer af Lemvig Sejlklub, som har deltaget på et af klubbens afviklede sikkerhedskurser omkring brug af ”kranen”, må foretage løft og er dermed bemyndiget kranfører.
  3. Alle bådejere som ønsker løft af ”kranen”, skal have påsat løftemærker på egen båd, som angiver, hvor løftestropper skal placeres. Mærkerne til påsætning på bådene kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
  4. Som bådejer skal man, hvis man ønsker løft af båd, kontakte én af klubbens bemyndigede kranførere. Oversigt over kranførere og kontaktoplysninger på disse kan ses på kranen eller hjemmesiden.
  5. Kranen må ikke benyttes til erhvervsfartøjer.

ALT ARBEJDE MED KRANEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR.

Se mere:

Med ønsket om en god og sikker sejlsæson

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub