Standerhejsning og sæsonstart i Lemvig Sejlklub lørdag den 25. april 2015

IMG_1281Sæsonstarten bliver traditionelt startet op med klubhusdag, hvor medlemmerne møder ind til praktiske gøremål i og omkring klubhuset.

I år var der malerarbejde, hovedrengøring, forbedringer ved hallen mm  – startende med det store morgenbord, og afbrudt af formiddagspause og frokost.

Under frokosten fik 2 medlemmer overrakt et Æresmedlem af kranen.

Efter frokost deltog 60 medlemmer  inden standerhejsningen i et arrangement omkring søsikkerhed, hvor medlemmerne blev instrueret i brug af nødraketter og redningsflåde.

Redningsstation Thyborøn deltog i arrangementet med den nye redningsbåd FRB 16. Redningsbåden foretog en redning af en   gummiflåde med to mand ombord. Gummiflåden var lidt tidligere blevet udsat og udløst, og de to ”nødlidende” var gået i flåden fra et sejlskib i fjorden ud for Lemvig Sejlklubs klubhus. Fra stranden kunne de deltagende medlemmer følge med i aktionen. Redningsskibet og de to ”bjergede” kom lidt senere ind i Lemvig Marina.

Asbjørn Strunk fra Redningsstation Thyborøn kunne herefter fortælle omkring Redningsstation Thyborøns opgaver, og instruerede sejlerne i forholdsregler omkring søsikkerhed.

Den 93. sæson i Lemvig Sejlklub er hermed startet op, og de hvide sejl vil igen lyse op på fjorden og Lem Vig. Surferne indtager vandet med de spraglede sejl på mandage, 1. kapsejlads starter op tirsdag den 28 april, og herefter er der sejlads  efterfølgende tirsdage. – Sejlerskolen med rekorddeltagelse er sammen med optimisterne på vandet onsdage, – og tursejladsen er også ved at starte op – husk at bruge Lemvig Sejlklubs havneaftale med Thyborøn Havn

GOD SEJLERSÆSON til alle medlemmer !   Bo Ravn