Sommerferieafslutning for Voksensejlerskolen

Onsdag den 25. juni var sidste klubaften for Voksensejlerskolen.

I år har der været trængsel og livlig aktivitet på Voksensejlerskolen i Lemvig Sejlklub.   Hver onsdag har der været 4 eller 5 både på vandet med 13- 15 sejlerskoleelever og 4- 5 instruktører. Onsdagene i foråret har været begunstiget af særdeles fint sejlervejr med vind fra 3 – 8 m/s, så vilkårene har været gode for træningssejladserne.

Klubbens nye IFér som blev indkøbt lige før sæsonstart har gjort god gavn, og har sammen med den “gamle” IFér og 606´eren suppleret med 1- 2 private sejlbåde udgjort “flåden” på sejlerskolen.

Sidste aften inden ferien blev en ikke uvæsentlig detalje i sejlsporten trænet, nemlig at lægge til ved “kaffebøjen” i Gjeller Krog med efterfølgende hygge og kaffe i cockpittet. Fire både ved ankerbøjen, og fælles samling – 15 personer – i cockpittet på én af bådene.

Voksensejlerskolen ser frem til opstarten efter sommerferien onsdag den 6. august. I efterårssæsonen planlægges en natsejlads hvor vi håber, at flere af klubbens både vi deltage for at øve denne disciplin sammen med Sejlerskolen.