AFLYST: Sikkerhedskursus i anvendelse af bådkranen

Vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

For at skærpe sikkerheden omkring brug af klubbens ”kran” med en øget sikkerhed for øje tilbyder Lemvig Sejlklub også i år  et sikkerhedskursus i brug af klubbens ”kran” til alle interesserede medlemmer, som ønsker at kunne benytte kranen.

De, der gennemgik instruktionen sidste år, er også velkommen denne dag til en genopfriskning. Dette er dog ikke et krav for at kunne forsætte som kranfører.

Retningslinjerne for benyttelse af kranen er udarbejdet i samråd med kran instruktør Kristian Børsting , som også har gennemgået ”kranens” løfteudstyr og vil stå for sikkerhedskurset i klubben.

Bestyrelsen håber naturligvis meget på, at så mange som muligt vil være kranførere fremover.

Derfor håber vi, at se rigtige mange til sikkerhedskursus og til hyggelige timer lørdag den 14. marts fra kl. 9:20 – 13.00

Vi starter med kaffe og rundstykker og slutter med et par håndmadder.

Af hensyn til det praktiske og til provianten, så vil vi meget gerne have til tilmelding, hvis man ønsker at deltage. Senest tilmelding er mandag den 9. marts på MAIL eller via sms på 2024 8740.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub

Retningslinjer for brug af klubbens ”kran”/løfteanordning

  • Alle løft med ”kranen” skal foretages af en af klubben bemyndiget kranfører.
  • Alle medlemmer af Lemvig Sejlklub, som har deltaget på et af klubbens afviklede sikkerhedskurser omkring brug af ”kranen”, må foretage løft og er dermed bemyndiget kranfører.
  • Alle bådejere som ønsker løft af ”kranen”, skal have påsat løftemærker på egen båd, som angiver, hvor løftestropper skal placeres. Mærkerne til påsætning på bådene kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
  • Som bådejer skal man, hvis man ønsker løft af båd, kontakte én af klubbens bemyndigede kranførere. Oversigt over kranførere og kontaktoplysninger på disse kan ses på kranen eller hjemmesiden.

Der opereres med 2 slags “kranførere” i Lemvig Sejlklub:

  1. En “officiel kranfører”, der står på listen over kranførere, og som man kan ringe til for at få hjælp med at få båden op, hvis man ikke selv kan.
  2. Et medlem som kun ønsker at benytte kranen til sin egen båd og som derfor ikke står på listen over kranførere.

Det gælder for begge, at personen skal have deltaget i et af klubben afholdt sikkerhedskursus.

Liste over kranførere.