Sidste uge med Sejlerskolen i 2015

IMG_0295Voksensejlerskolen i Lemvig Sejlklub har afsluttet sæson 2015.

I år har 18 sejlerskoleelever været igennem praktisk sejlads i en sæson, hvor vejret ikke altid har været optimalt.

Det har været nødvendigt med aflysning af aktiviteterne på vandet. Nogle gange oplever man som sejler, at det er godt sømandskab at blive på land, og dette gælder også for sejlerskolen.

Én af de sidste undervisningsaftener, hvor vindmåleren viste 12- 15 m/s, besluttede vi dog, at vi var ”havnet” ude på vandet i blæsevejr, og skulle klare os derfra.

Storsejlet fik 2 reb, og fokken blev sat, og undervisningen blev denne aften med fokus på sejlads i frisk vind til kuling, hvor vi oplevede forskellen på at sejle med og mod sø og vind, samt hvad en læ kyst betyder for vindstyrken.

To undervisningsaftenen efter var udfordringen en hel anden, nemlig under 1m/s vind. Sejlene blev sat, og bare det at komme ud af havnehullet i Lemvig Marina var en udfordring af de store. På 1½ time nåede de 4 skolebåde ud til den grønne kost umiddelbart uden for indsejlingen til marinaen, og retur. Her blev der dog tid til lidt fotosession, som kan ses på siden.

Årets natsejlads med sejlerskolen blev afviklet fredag den18.september. 3 kølbåde

med en besætning på i alt 15 sejlede mod Thyborøn i 10m/s fra V, og ankom til Thyborøn efter 1½ times frisk sejlads (kapsejlads !)

Der blev hygget og spist i de nye sejlerlokaler. Maden blev indkøbt i Thyborøn, og da mørket havde sænket sig omkring kl. 20.45 var der afgang retur til Lemvig Sejlklub. Nu var navigationen overladt til at ske via lysafmærkninger og ledefyr.

Vi var så heldige at vinden havde aftaget til 5m/s, og der var en fin sigtbarhed samtidig med en fantastisk stjernehimmel. Det sidste stykke ind til Lemvig Marina var via ledefyr, og ca. 23.00 var de tre både sikker i havn.

Sejlerskolen holder nu vinterpause med praktisk sejlads frem til slutningen af april.

Lemvig Sejlklub tilbyder den teoretiske del af duelighedsundervisningen i perioden januar – maj 2016. Der kommer opslag her på hjemmesiden i oktober.

Bo Ravn