Renovering af toiletter i forgang

Som omtalt på generalforsamlingen er det store toiletprojekt droppet p.g.a. økonomien.

I stedet bliver de 2 eksisterende toiletter renoveret:

  • Gulvet bliver ændret, så det nemmere kan rengøres
  • Væggene får en rengøringsvenlig overflade
  • Papirholder mv. monteres på samme væg, så der bliver mere plads
  • Udsugningen renoveres
  • Vandhanen monteres anderledes, så der bliver mere plads

Med disse tiltage håber vi, at alle bliver tilfredse.

Arbejdet går i gang inden længe. Medens arbejdet udføres, skal de “udvendige” toiletter, altså kommunens toiletter for gæstesejlere, benyttes og de vil blive låst op i denne periode.