Regentparret kommer til Thyborøn med Dannebrog

Mandag den 1. September kommer regentparret sejlende til Thyborøn kl. 10.00.

Fra sejlklubbens side vil vi opfordre alle, der har mulighed for det, til at sejle ud til Thyborøn og “tage imod kongeskibet”, og dermrd medvirke til at festliggøre dagen.

Du skal selvfølgelig lidt tidligt op,  da du skal påregne at være ved indsejlingen til Thyborøn ca. kl. 9.30

Se I øvrigt Lemvig Kommunes hjemmeside, hvor programmet for besøget er vist.

Sejladsudvalget