NYT fra bestyrelsen

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub har mandag den 31. august 2015 afholdt ordinært bestyrelsesmøde:

Nyt fra mødet:

  • Lemvig Sejlklub har fået en henvendelse om placering af ”Fjordhaverne”, efter at bestyrelsen i ”Fjordhaver i Lemvig” er dannet, og konstitueret sig. Fjordhaverne er et projekt under Limfjordsrådet. – se mere på www.fjordhaver.dk

Fjordhaver i Lemvig har fået mulighed for at ”overtage” arealet i det vestlige hjørne af Gjellerkrog ud for sommerhusområdet., Arealet har i de seneste år har været benyttet til østersopdræt. Arealet er afmærket med gule specialafmærkninger.

Kapsejladsudvalget har ingen bemærkninger til placeringen, idet kapsejladsbanerne allerede er indrettet, så området ikke generer afviklingen af kapsejladserne.

Lemvig Sejlklub anbefaler derfor placeringen, og hilser vandaktiviteten velkommen, og ser initiativet med etablering af aktiviteter med dyrkning af østers og tang indenfor området som et fint initiativ.

  • Duelighedsundervisning, vinteren 2015/16 i Lemvig Sejlklub

Der er stor tilslutning til Voksensejlerskolen i gen i år (18 sejlere).

Efterspørgsel på oprettelse af undervisning i den teoretiske del af duelighedsprøven er stor.

Derfor forsøger Lemvig Sejlklub at oprette et hold i perioden januar – april 2016, med afholdelse af prøve i slutningen af april 2016.

Sidste vinter var et rekordstort hold på 20 medlemmer igennem forløbet, og erhvervede sig duelighedsbeviset i sejlads.

Bestyrelsen har besluttet, at gennemføre undervisningen i 2016 med minimum 10 tilmeldte, og max.18.

Er du interesseret – henvendelse til Bo Ravn

Annoncering om kurset vil komme her i efteråret på hjemmesiden, og i Lokalavisen.

Bo Ravn
formand