Nyt fra 60+

Nyt fra 60+ Lemvig Sejlklub 22. august 2014

Efter endnu en god sommer med fint vejr til sejlads har vi igen ”taget hul” på vore torsdagsmøder kl. 9.30 til ca. 12.

Beretningerne om diverse oplevelser med ture og vore både har fyldt meget i samtalerne – spændende!  Det praktiske område: Klubbens gæstecykler er blevet repareret og efterset. Der er lagt fliser på cyklernes plads. Vinduerne på klubhuset er rengjorte inde og ude.

Kommende opgaver: Maling af vest-gavl, træudskiftning på liggeplads for småbåde, fremstille skilte med ”Fiskeri forbudt” på de tre broer. (Det sviner og tiltrækker måger.)

Hvis der er interesserede, byder ugen fra 8. september på mulighed for sejlads med træskibe rundt i Limfjorden. Find selv tilmeldingsmuligheder.

Om vejret tillader, sejler vi fra gruppen søndag eller tidligt mandag morgen med 4 både til dronningebesøg i Thyborøn mandag den 1. september kl. 10.

På gruppens vegne

Thorkild