Nyt fra 60+ gruppen

Nyt fra 60+ gruppen fredag den 20. juni 2014

Efter et dejligt forår og forsommer med megen social hygge samt små og større opgaveløsninger ved vore sejlbåde og især ved klubhuset har vi besluttet at gå på sommerferie. Ferieaktiviteter med ture, med børnebørn og sejlture trænger sig på. Derfor!

Vi vender tilbage med torsdagsaktiviteter midt i august – rettere torsdag den 14. august!

Og herefter håber vi så, at sejlklubbens øvrige medlemmer og gæster vil glæde sig over de opgaver, vi har løst.

Pigerne troede, at de gamle gardiner kunne vaskes og hænges op igen. P.g.a. fremskreden alder smuldrede de i stedet i vaskemaskinerne. Og hvad så? Ja, vi køber nyt stof, syr, stryger og hænger nye op. Sådan! Friske og beslutningsstærke piger!

Desuden er køleskabet til gæstesejlere rengjort, der er fremstillet en heks til mandag, opsat cykelstativer, opstillet læskærm til gæstecykler (lappede og klargjorte), der er malet og meget mere……

Fra gruppen ønsker vi en god sommer til alle på vand og land!

Gruppen v/ Thorkild