Nye Corona begrænsninger

Statsminister Mette Frederiksen har fredag den 18. september 2020 afholdt pressemøde og meddelt, at Regeringen og myndighederne har indført skærpede restriktioner for at undgå spredning af corona-virus. Statsministerens udmelding betyder at:

  • De nuværende retningslinjer for idrætten fortsat er gældende – dog sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 i hele landet. Den samlede udmelding fra myndighederne kan I læse her.

I Lemvig Sejlklub skal vi være særlig opmærksom på opstramningen af forsamlingsforbuddet, der kan medføre bøder for både arrangører og deltagere. Klubben og klubmedlemmerne skal sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted samtidigt.

Sæsonen 2020 startede med kraftige begrænsninger, og her sidst på sejlersæsonen kommer der igen yderligere begrænsninger som har indflydelse på klubarrangementer.

Lemvig Sejlklub har i de kommende uger stadig sejladsarrangementer:

  • Kapsejladsudvalget har sidste kapsejladsaften tirsdag den 22. september, og har allerede udsendt retningslinjer til alle skippere der deltager med besætning i årets sidste kapsejlads. Retningslinjerne indeholder både retningslinjer for antal deltagere i kapsejladsen, og antallet af sejlere i klubhuset før og efter sejladsen.
  • Praktisk prøve i forbindelse med erhvervelse af Duelighedsbeviset gennemføres i uge 39 med de sidste 8 elever der endnu ikke har aflagt den praktiske prøve.
  • “Natsejladsen” med Voksensejlerskolen og interesserede skipperne i egen båd gennemføres som planlagt fredag den 25. september
  • Krankurset gennemføres lørdag den 26. september, idet antallet af tilmeldte pt. er 30 medlemmer.
  • Efterårsturen i uge 40/41 gennemføres, idet deltagerantallet ikke kommer i nærheden af forsamlingsbegrænsningen på 50 personer.
  • TRÆNINGSPAS i de forskellige afdelinger kan gennemføres når de nuværende restriktioner overholdes – afstand – afspritning mm

Bestyrelsen vil løbende følge nye udmeldinger, og tilpasse eller i værste fald aflyse/ udsætte aktiviteter og arrangementer i klubben.