Mors Cup 2017

afvikles af Thisted Sejlklub den 10. juni 2017 fra Vildsund.

Tilmelding senest den 5. juni.

Se indbydelsen her.